skip to Main Content

Vi har online backup i Helsenett. Helseforetak lagrer sensitiv personinformasjon som ikke må komme uvedkommende i hende. Hos oss kan du lagre dine pasientjournaler og andre data trygt og lovlig. Vi er godkjent partner med Helsenett og har derfor tillatelse til å lagre dine sensitive data hos oss. Dataene sendes kryptert over internett hver natt og er lagret på to forskjellige lokasjoner.

Backuploggene leses hver dag og du vil få en statusrapport på e-post. Ved feil i loggen rettes dette av oss.

Trygg backup hos Helsedata Sør!

Back To Top